Menu

Mikä on muikkutyöryhmä?

Muikkututkimusta tehtiin 1980-luvulla monissa suomalaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Suomen Akatemia teetti vuonna 1986 Suomen hydrobiologisen tutkimuksen kansainvälisen arvioinnin, ja arviointityöryhmä suositteli mm.  muikkututkimuksen koordinointia. Tästä innostuneena muikkutyöryhmä perustettiin muikkututkijoiden yhteistyöfoorumiksi 9.10.1986 Kuopion yliopistolla pidetyn "Voidaanko muikkukantoja hoitaa?" -innovaatioseminaarin yhteydessä. Työryhmän ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin FT Lasse Hakkari Jyväskylän yliopistosta.

Työryhmän Keskeisenä toimintafoorumina ovat olleet kokoukset, joissa on mm.  keskusteltu ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä, esitelty uusimpia tutkimustuloksia, ideoitu uusia tutkimuksia ja kehitetty maan laajuista muikkukantojen seurannan standardia ja yhteistyötä. Työryhmä on myös levittänyt muikkutietoutta lehtiartikkelein ja seminaarein ja nyt myös nettisivuin.

Työryhmän kokoukset ovat olleet avoimia kaikille muikkututkimuksesta kiinnostuneille. Ryhmän toimintaan on osallistunut mm.  Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Oulun ja Turun yliopistojen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä kalatalous-  ja ympäristöviranomaisen edustajia.

Muikkutyöryhmäläisiä Konnevedellä Siikakosken sillalla joskus 80-90-lukujen vaihteessa. Vasemmalta lukien Mikael Himberg, Jouko Sarvala, Markku Viljanen, Heikki Auvinen, Lasse Hakkari, Timo Marjomäki, Lasse Hyytinen, Erkki Ala-Saarela, Esko A. Lind ja Erkki Lahti. Kuvaaja Pentti Valkeajärvi.

Lähteet

Lahti E. & Eronen T. (toim.) 1987: Voidaanko muikkukantoja hoitaa? Innovaatioseminaari Kuopion yliopisto 9.10.1986. Kuopion yliopiston julkaisuja. Luonnontiette. Tilastot ja selvitykset 1/1987.

Suomen Akatemian julkaisuja 5/86 Evaluation of Scientific Research in Hydrobiology in Finland. Suomen hydrobiologisen tutkimuksen kansainvälinen arviointi. (ISBN 951-715-192-6; ISSN 0358-9153)