Menu

Mikä on järvitaimentyöryhmä?

Keski-Suomen järvitaimentyöryhmä - yhteistyötä maakuntakalan hyväksi

Keski-Suomen järvitaimentyöryhmä syntyi vuonna 2006 päättyneen kolmivuotisen maakunnallisen järvitaimenhankkeen yhtenä tuotoksena, kun hyvin kehittynyttä yhteistyötä ja taimenkantojen eteen tehtyä työtä haluttiin jatkaa ja kehittää. Perustettiin siis maamme oloissa ainutlaatuinen työryhmä, jonka kotiyhteisönä on Konneveden kalatutkimus ry.

Työryhmän tavoitteet

Keski-Suomen järvitaimentyöryhmän tavoitteena on edistää villin järvitaimenkannan hyväksi tehtävää työtä maakunnassa vuonna 2006 päättyneen järvitaimenhankkeen suositusten mukaisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi työryhmä tiedottaa järvitaimenkannan hoitoon liittyvistä asioista, koordinoi tutkimushakkeita, esittää uusia tutkimustarpeita, seuraa hoitotoimien kehitystä sekä kehittää seurantamenetelmiä. Lisäksi työryhmä antaa lausuntoja ja myöntää koskikalastuskohteille Villin taimenen tunnustuksia ja logoja. Näkyvyydellään työryhmä ylläpitää Keski-Suomen imagoa järvitaimenen maakuntana.

Työryhmän edustajat

Työryhmään on pyydetty edustajia kaikista mahdollisista tahoista, joita taimenasia voisi kiinnostaa. Edustettuina ovat mm. kalastusalueet, Keski-Suomen TE-keskus, Keski-Suomen Ely-keskus, Keski-Suomen liitto, Luonnonvarakeskus (Luke), Jyväskylän yliopisto, vapaa-ajankalastajat ja kalankasvattajat. Työryhmän kokoonpano on avoin, joten mukaan pääsevät kaikki halukkaat. Koska suuressa työryhmässä on lähes 30 jäsentä, olemme perustaneet kevyemmän 10 hengen ”operatiivisen” ydinryhmän. Iso ryhmä kokoontuu ehkä kerran vuodessa, pieni ryhmä useammin eli tarpeen mukaan.  Pieneen ryhmään kuuluvat tällä hetkellä seuraavat henkilöt:

Markku Paananen Jyväskylän ammattikorkeakoulu puheenjohtaja
Anssi Eloranta Keski-Suomen Ely-keskus
Matti Havumäki K-S Kalatalouskeskus
Petri Heinimaa Luonnonvarakeskus;
Matti Honkanen Pohjois-Päijänteen kalastusalue
Jari Kaiho Peiponlahden Uisteluseura ry.
Tapio Keskinen Luonnonvarakeskus
Antero Kivelä Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Saija Koljonen Suomen ympäristökeskus
Timo Marjomäki Jyväskylän yliopisto
Mari Nykänen Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Matti Sipponen Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Reijo Suutala Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalue
Jukka Syrjänen Jyväskylän yliopisto
Olli Urpanen Metsähallitus
Pentti Valkeajärvi Konneveden kalatutkimus ry