Etusivu|Esittely|Konnevesi|Kuvat|Yhteystiedot|Järvitaimentyöryhmä|Könkköjoki|Muikkutyöryhmä

Viva Salmo trutta

 

Konneveden kalatutkimus r.y.

Järvitaimenkannat kasvuun – tiedotusprojekti 1.1.2014 – 31.12.2014

 

 

Järvitaimenkannat kasvuun – tiedotusprojekti 1.1.2014 – 31.12.2014

 

Mitä – Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa toimivaltaisten kalatalouden piirissä toimivien henkilöiden asenteisiin taimenkantojen suojelulle myönteisemmäksi, parantaa asianosaisten tahojen ja suuren yleisön tietoisuutta haasteesta, sen syistä ja ratkaisukeinoista, sitouttaa toimijoita yhteiseen toimintaan ja yhteiseen päämäärään viestinnän ja tiedottamisen keinoin. Lisäksi projektin toiminnassa huomioidaan vastuullisen liiketoiminnan osaamisen kehittäminen. Hankkeen toimenpiteissä ja toiminnassa huomioidaan myös tulevaisuus, eli projektissa alustetaan myös tulevia suunnitelmia eli viedään viestiä toiveista eteenpäin ja mahdollisesti avustetaan tulevissa projektisuunnitelmissa.

 

Kenelle

 

Kenelle – Projektin ensisijaiset kohderyhmät ovat (sisäinen viestintä) vesialueiden omistajat, kalastusalueet ja järvitaimenkannan kehittämisestä hyötyvät yritykset, esimerkiksi kalastusmatkailuyritykset ja kalastusoppaat. Ulkoisen viestinnän kohderyhmät ovat4 vapaa-ajan kalastajat, alueen kunnat, viranomaiset ja keskisuomalaiset.

 

Kuka

 

Kuka - Projektin hallinnoijana toimii JAMKin Liiketoiminta ja palvelut- yksikkö (Suvi Ahonen ja Petri Liukkonen) . Asiantuntijana projektissa toimii Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Jukka Syrjänen.

 

Miten

 

Miten - Hankkeen toimenpiteet ovat viestinnällisiä, eli projektista osallistutaan tilaisuuksiin, järjestetään tilaisuuksia, tiedotetaan mediaa ja tehdään julkaisu. Vuosikokouksissa projektin toimenpiteisiin liittyen voidaan esittää toiveita ja ottaa kantaa, missä ja miten asiaa voitaisiin yhdessä edistää.

 

Miksi

 

Miksi - Keski-Suomen maakuntakala Järvitaimen on todettu vuonna 2010 uhanalaisuusluokituksessa erittäin uhanalaiseksi. Jo vuosikymmeniä jatkuneeseen järvitaimenen ahdinkoon on esitetty lukuisia syitä ja parannusehdotuksia. Jotakin on jo tehtykin: kalastuksen säätely on jonkin verran edistynyt ja koskia on kunnostettu. Seurantatutkimusten perusteella on kuitenkin selvää, ettei tämä vielä riitä. Kuinka voimme yhdessä edistää asiaa? Kuinka yhteinen päämäärä kirkastetaan?